12. kesäkuuta 2013

INNOVOINNIN TUOLLA PUOLEN


Innovointi koetaan usein vaikeana ja ns. tavalliselle ihmiselle vieraana käsitteenä. Siihen liitetään helposti mielleyhtymiä melkeinpä korkeammasta matematiikasta, joka  edellyttää ihme McGyver -taitoja sekä  superälyllisiä ominaisuuksia. Lisäksi innovoinnin oletetaan aina olevan jotain täysin uuden ja omaperäisen luomista, vaikka todellisuudessa jokainen meistä saattaa (on toivottavaa) huomaamattaan tehdä ns. arjen innovaatioita päivittäisissä askareissaan esim. keksimällä tavan, miten linnunpönttö saadaan parhaiten pysymään puussa!

Siispä oli aika tarttua innovointihärkää sarvista!

Osaava Itä-Suomi -verkoston toimijat päättivät kuluneena keväänä testata käytännössä muutamia fasilitointitapoja, joiden avulla ideoitiin uudenlaisia tulevaisuusvisioita ja ehkäpä jopa uusia liiketoimintamalleja jokaiselle ah´ niin tutulle,  mutta ko. liiketoiminnan sielunelämää ajatellen ehkä sittenkin hyvinkin vieraalla toimialueelle.

Verkosto kokoontui huhtikuussa Mikkeliin Kyyhkylään ja vieraaksi  tapahtumaan saapui ympäristöalan  (=jätealan) yrittäjä, joka avoimesti kertoi ensin yrityksensä tarinan ja nykyhetken kuvauksen sekä lopuksi asetti ryhmälle haasteen luoda ja visioida alan ja yrityksen tulevaisuutta. Tämän jälkeen yrittäjä poistui ja ryhmä aloitti uurastuksen.

Alkuun jokainen ryhmän jäsen kirjoitti itsekseen A4:lle ideoitaan kuulemastaan. Tämän jälkeen paperit kerättiin pois, sekoitettiin ja jaettiin uudestaan. Nyt tehtävänä oli jatkojalostaa/lisätä/muokata/poistaa paperilla olevia ideoita. Vaihe toistettiin vielä kolmannen kerran. Lounastaukoon mennessä pöydällä oli nippu täyteen kirjoitettuja/piirrellyitä jätealapapereita, jotka odottivat jatkojalostusta.

Lounaan jälkeen joukko jaettiin kolmen henkilön ryhmiin ja kullekin ryhmälle annettiin 2-3 paperia, jotka heidän tuli ryhmässä käydä läpi, täydentää, karsia, kehitellä, jatkojalostaa, yhdistellä  jne. Ideoista tuli lopuksi poimia ryhmän mielestä kolme tärkeintä tai parasta ideaa. Valitut ideat kirjattiin isolle fläppipaperille ja ryhmä valmistautui esittelemään pohdintansa/valintansa toisille ryhmille.

Iltapäivällä ryhmät kokoontuivat yhteen ja esittely/kommenttikierros sai alun. Kierros tuotti lisää ideoita ja hyvin kriittisiäkin arvioita toisten valinnoista. Nämä kaikki kirjattiin ylös. Joukossa oli paljon jätealan asennekasvatukseen liittyviä ehdotelmia sekä puhtaasti uusia liiketoimintamalleja sekä nyt ehkä vielä utopistisiltakin tuntuvia tulevaisuusvisioita (jäte on tulevaisuudessa kultaa, jätepankit, joilla käydään jätekauppaa jne.!!!)
 
Loistojuttu; tuotos osoitti, että täysin ulkopuoliset ihmiset kykenevät siis katsomaan monia asioita toisin sekä luomaan omaan kokemus- ja arvomaailmaansa perustuvaa visiointia. Työpaja saavutti siten tavoitteensa ja oppimiskokemus oli palautteen perusteella hyvä. Tämän tyyppistä toimintaa toivottiinkin lisää.

Yrittäjälle tulos esiteltiin hieman myöhemmin. Oli mielenkiintoista havaita, että ideointiryhmä kykeni pukemaan sanoiksi yrittäjän tykönään pohdiskelemia ajatuksia ja suunnitelmia. Paljon tuli myös uutta ideointia ja ennen kaikkea ne kaikkein rohkeimmat ryhmän tuottamat ideat olivat jo hiljalleen kypsyneetkin yrittäjän mielessä. Ryhmä tuotti siis vahvistuksen hänen ajatuksilleen.

Yhtä kokemusta rikkaampana me verkostotoimijat kannustammekin nyt kaikkia hakemaan uusia näköaloja täysin vierailta ihmisiltä ja ryhmiltä,  sekä viemään rohkeasti erilaisia innovointitapoja yrityksiin. Siiloutumisen aika on ohi ja yhteisajattelussa on voimaa. Lisäksi ulkopuoliset näkevät asiat usein toisin! Yhteisöllinen ajattelu siis kunniaan!

1 kommentti:

  1. Bloggaaja täsmentää vielä, että toimiala valikoitui sattumalta. Ala olisi voinut olla mikä tahansa ja ehdokkaita oli muitakin. Seuraavalla kerralla sitten joku toinen toimiala!

    VastaaPoista